Ouderenzorg

De juiste koers in samenhang en verbinding

 

De ouderenzorg heeft bij veel mensen speciale aandacht. Het is een sector die een zeer groot maatschappelijk belang dient. Hoe gaat u als bestuurder om met deze aandacht en de grote dilemma’s?  Het initiatief van Twynstra Gudde waar deze site onderdeel vanuit maakt wil kennis over de grootste dilemma’s in de sector met u delen.

De aandacht voor de ouderenzorg heeft te maken met de vele veranderingen, maar ook met de uitdagingen waar de sector mee is en wordt geconfronteerd. De strengere toelatingsnormen, bezuinigingen, decentralisatie, scheiden wonen en zorg, marktwerking, kwaliteitsproblemen, tekort aan personeel etc. Er is bijna geen onderwerp dat deze sector voorbij gaat. Maatschappelijke organisaties, media, publiek en politiek hebben allemaal een scherpe mening en laten deze ook luid en duidelijk horen. Het onderscheid tussen incidenten of structurele tekortkomingen is moeilijk te maken. En de ontvangers van de kritiek, dat zijn vaak de bestuurders.

Besturen zonder zekerheden

Het zijn dezelfde bestuurders die de vaak weinig begerenswaardige positie hebben om, onder druk binnen de eigen instelling, leiding te geven aan alle veranderingen en processen die hiermee gepaard gaan. Na een langere periode van rustig vaarwater is de omgeving en de wereld van de instelling zelf vaak veranderd in een woelige zee met hoge golven en harde wind. Deze wind waait daarbij niet zelden ook nog uit een ongunstige hoek, zeg maar recht van voren. Weg zijn de zekerheden in zaken als budget, toestroom van cliënten, voldoende geschikt personeel, welwillende houding van de inspectie, vastgoedgaranties etc. Twynstra Gudde voelt zich bij deze sector betrokken. Wij willen onze kennis en ervaring ten dienste stellen en bestuurders helpen bij het aangaan van de grote uitdagingen.

Tijdens het event ‘Sturen tegen de wind’ spraken bestuurders uit de zorg elkaar over actuele uitdagingen.

Vul hier uw mailadres in en u kunt direct het presentatiemateriaal downloaden. U ontvangt daarna ook alle toekomstige publicaties van deze site op het door u opgegeven mailadres.

Ouderenzorg; storytelling in optima forma

Ouderenzorg; storytelling in optima forma

Hoe tragisch: volop extra middelen, maar geen mensen. De ouderenzorg kampt met een groot personeelstekort. Ze zijn er wel, die goed opgeleide gepassioneerde mensen, maar ze hebben de ouderenzorg verlaten voor een baan in een andere zorgsector. Of zijn ze gestopt met...

Kansen uit de markt benutten

De dynamiek in de ouderenzorg en in de thuiszorg leidt  tot keuze- stress bij zorgondernemingen. Met welke ondernemingsstrategie bedien ik de ouderen in mijn werkgebied het beste? Het budget impuls van 2 miljard de komende jaren en het Kwaliteitskader vragen om investeringen, de snelle toename van de zorgbehoefte leidt tot financiële krapte. Wij laten u graag zien hoe zorginstellingen deze paradoxale trends bij elkaar kunnen brengen.

Verdieping

Wij bieden u meer verdieping op dit onderwerp. Lees meer over:

 • Kansen uit de markt; benutten De klant van vandaag en morgen
 • Verhogen van de aantrekkelijkheid van uw organisatie
 • Strategische samenwerkingsverbanden

Evenwicht in ondernemen en verantwoorden

De zorgsector wordt overspoeld met regelgeving. Maatschappelijk lijkt er soms bijna geen begrip meer te zijn voor de discrepantie tussen de grote hoeveelheden geld die in de ouderenzorg omgaan en de incidenten in de media komen. Hoe kunt u de beleidskeuzes ver- antwoorden en toch een innovatieve zorgonderneming zijn? Dan is het nodig dat de gehele organisatie zowel intern als extern de vernieuwingen in de zorg goed weten te verantwoorden.

Verdieping

Wij bieden u meer verdieping op dit onderwerp. Lees meer over:

 • Effectief toezicht
 • Strategieontwikkeling
 • Inrichten van een topstructuur
Voldoen aan álle kwaliteitseisen? Nee toch zeker!

Voldoen aan álle kwaliteitseisen? Nee toch zeker!

De vraag ‘hoe te voldoen aan alle kwaliteitseisen?’ kan op de keper beschouwd alleen met ‘niet!’ beantwoord worden. Want kwaliteit is geen absoluut gegeven, zeker in de zorg niet. Opvattingen over wat kwaliteit is veranderen met de tijd. En kwaliteit is uiteindelijk...

Zorgvastgoed: edelsteen of molensteen?

Zorgvastgoed: edelsteen of molensteen?

Er is voor een zorginstelling geen strategischer thema dan vastgoed. Natuurlijk: kwaliteitszorg, innovatie, personeelsbeleid: allemaal reuze belangrijk. Maar de meest verstrekkende beslissingen worden genomen bij keuzes in het vastgoed. Locatiekeuzes, beslissingen...

Oude mensen zijn nu eenmaal gauw tevreden

Oude mensen zijn nu eenmaal gauw tevreden

Als je jezelf serieus neemt als zorginstelling, werk je met zelfsturende teams. Of je overweegt om principes van zelforganisatie toe te passen. Doe je dat niet, dan ben je niet van deze tijd. Tenminste, zo lijkt het. Tegelijk is het niet altijd duidelijk wat...

Klantgericht bedrijfsvoeren

Nu liefdevolle zorg centraal is komen te staan in het kwaliteitskader, zullen zorgorganisaties moeten naden- ken over de wijze waarop die zorg wordt gemaakt. Dat is niet alleen menselijkheid en persoonlijke aandacht “aan het bed”. Alle dienstverlening en bedrijfsmiddelen leveren hier een bijdrage aan. Of het nu gaat om de managementstijl, het vastgoed of de accreditatie van de instelling: de gehele bedrijfsvoering wordt klantgericht.

Verdieping

Wij bieden u meer verdieping op dit onderwerp. Lees meer over:

 • QuickScan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: hoe staat u ervoor?
 • Kwaliteit creëren vanuit werkelijke zorgbehoefte
 • Vastgoedsturing en huisvestingsprojecten
 • Aantrekken van geschikt personeel
 • Ontwikkelen van leiderschap
 • Zelfsturend vermogen van teams

Voldoen aan álle kwaliteitseisen? Nee toch zeker!

De vraag ‘hoe te voldoen aan alle kwaliteitseisen?’ kan op de keper beschouwd alleen met ‘niet!’ beantwoord worden. Want kwaliteit is geen absoluut gegeven, zeker in de zorg niet. Opvattingen over wat kwaliteit is veranderen met de tijd. En kwaliteit is uiteindelijk...

Zorgvastgoed: edelsteen of molensteen?

Er is voor een zorginstelling geen strategischer thema dan vastgoed. Natuurlijk: kwaliteitszorg, innovatie, personeelsbeleid: allemaal reuze belangrijk. Maar de meest verstrekkende beslissingen worden genomen bij keuzes in het vastgoed. Locatiekeuzes, beslissingen...

Ouderenzorg; storytelling in optima forma

Hoe tragisch: volop extra middelen, maar geen mensen. De ouderenzorg kampt met een groot personeelstekort. Ze zijn er wel, die goed opgeleide gepassioneerde mensen, maar ze hebben de ouderenzorg verlaten voor een baan in een andere zorgsector. Of zijn ze gestopt met...

Oude mensen zijn nu eenmaal gauw tevreden

Als je jezelf serieus neemt als zorginstelling, werk je met zelfsturende teams. Of je overweegt om principes van zelforganisatie toe te passen. Doe je dat niet, dan ben je niet van deze tijd. Tenminste, zo lijkt het. Tegelijk is het niet altijd duidelijk wat...

Zelfsturing of zelforganisatie: Oude wijn in nieuwe zakken?

Als je jezelf serieus neemt als zorginstelling, werk je met zelfsturende teams. Of je overweegt om principes van zelforganisatie toe te passen. Doe je dat niet, dan ben je niet van deze tijd. Tenminste, zo lijkt het. Tegelijk is het niet altijd duidelijk wat...

De cliënt centraal: gewoon doen!

Eerlijk gezegd heb ik een haat-liefdeverhouding met projecten die gaan over ‘de cliënt centraal zetten’. Natuurlijk is het goed dat er extra aandacht voor de cliënt is, maar tegelijkertijd zou het toch eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn? Zonder cliënten geen...